به عنوان یک نوع جدید از مواد متصل کننده ، ماژول ضد حریق به سرعت ارتفاع مهم مواد متصل را اشغال کرد و مورد علاقه دیگری در بازار مواد ساختمانی قرار گرفت. تولد ماژول ضد حریق باعث شد رنگ متصل کننده سنتی از بین برود و استفاده از ماژول ضد حریق الگوی مواد متصل کننده ضد آتش را برانداز کند. ماژول بازدارنده آتش Dm-a3-cd05 از مواد انبساط ضد سمی پیشرفته و فرآیند ویژه ساخته شده است. این ماده عمدتاً در اتصال ضد آتش سیمها ، کابلها و لوازم الکتریکی در برق ، ارتباطات ، متالورژی ، پتروشیمی و سایر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

Weicheng ماژول جلوگیری از آتش سوزی امن ترین دیوار آتش است ، ما می توانیم.


زمان ارسال: 13-20 ژوئیه