• Fire blanket

    پتو آتش

    حمل این محصول آسان است ، پیکربندی ساده ، می تواند به سرعت مورد استفاده قرار گیرد ، و محافظت از محیط زیست سبز است ، انتخاب پیشگیری از آتش سوزی ، آتش نشانی و مدیریت اضطراری است. "بهتر است هرگز از آن استفاده نکنید تا اینکه مدتی آن را نداشته باشید."